Interpelacje Poselskie

Jedną z moich najważniejszych aktywności podczas pracy w Sejmie jest składanie tzw. interpelacji poselskich. Polega to na wystosowaniu pisemnego pytania (poprzez Marszałka Sejmu RP) do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Interpelacja daje członkom parlamentu prawo do składania zapytania w każdej sprawie, prawo żądania odpowiedzi i prawo wyciągania z nich wniosków. Pytanie powinno zawierać także krótkie przedstawienie stanu faktycznego sytuacji, do której się odnosi. Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni). Istnieje także możliwość przeprowadzenia nad nią debaty parlamentarnej.

Poniżej przestawiam zestawienie moich interpelacji poselskich oraz odpowiedzi udzielone mi przez odpowiednie organy państwa.

Scroll to Top