Nie ma zgody na likwidację Sądu w Pyrzycach!

Poseł Jarosław Rzepa wystosował interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w sprawie planowanej likwidacji Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Stargardzie z siedzibą w Pyrzycach.

Sąd Rejonowy w Stargardzie posiada na chwilę obecną dwa oddziały zamiejscowe: VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach oraz VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach. Główną intencją ich powstania było umożliwienie miejscowej ludności szybszego i prostszego dotarcia do Sądu. Stąd wielkie poruszenie wywołała wśród lokalnej społeczności nieoficjalna informacja jakoby na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2022 r. VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach oraz VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach miałyby zostać zlikwidowane.

W takiej sytuacji mieszkańcy Gmin objęte zakresem ich kognicji, będą musieli dojeżdżać do Stargardu, co będzie dla nich dużym utrudnieniem np. pod względem transportu. Likwidacja wpłynie również w sposób negatywny na racjonalną organizację sądownictwa poprzez zwiększenie obciążenia sprawami Sądu Rejonowego w Stargardzie. Sąd ten będzie musiał bowiem przejąć wszystkie sprawy dotychczas prowadzone w Wydziałach Zamiejscowych, co może spowodować spadek wydajności jego pracy. Dodatkowo część osób zatrudnionych w tych Wydziałach straci pracę. W kontekście nadchodzącego kryzysu gospodarczego takie działanie należałoby zatem ocenić wyjątkowo negatywnie.

Z tych wszystkich względów planowaną likwidację VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach należy ocenić krytycznie. Miejscowa ludność poddaje krytyce zwłaszcza fakt, że przed podjęciem przedmiotowej decyzji nie przeprowadzono z okolicznymi mieszkańcami żadnych konsultacji. Dlatego właśnie poseł Jarosław Rzepa postanowił podjąć stanowcze kroki w obronie ludzi i zabierając głos 29.10.20121r. na obradach Sejmu, zaapelował o zmianę zdania dotyczącego likwidacji Sądów oraz zaproponował zaprzestanie tworzenia filii, w zamian których zostałyby utrzymane o wiele bardziej potrzebne Sądy.

Link do wystąpienia: Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu – retransmisja

Scroll to Top