PiS na wojnie z samorządem. Gminy poligonowe w kryzysie budżetowym

To kolejny atak PiS w wojnie z samorządami. Gminy, na terenie których odbywały się ćwiczenia wojskowe nie otrzymają tzw. podatku poligonowego. – Przygotowaliśmy wniosek do premiera Morawieckiego o zmianę szkodliwego dla samorządów rozporządzenia ws. poligonów. Mamy również zestaw pytań do rządu. W razie konieczności zgłosimy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w Sejmie poseł PSL, Jarosław Rzepa.

Od 1 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii, zgodnie z którym poligony wojskowe zostają zaliczone do nieużytków rolnych. W związku z tym tzw. gminy poligonowe utracą wpływy z podatku, który stanowi znaczą część ich budżetu. 

– Zgodnie z nowym rozporządzeniem podatek poligonowy został wyzerowany i nie trafi już do samorządów. Są to bardzo poważne uszczuplenia dla wielu gmin sięgające rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent jeśli chodzi o budżet poszczególnych gmin – wyjaśnił w Sejmie poseł Jarosław Rzepa.

Funkcjonujący do tej pory podatek rekompensował samorządom terytorialnym utrudnienia spowodowane funkcjonowaniem poligonów na ich terenie jak np. ograniczone inwestycje, drogi niszczone przez sprzęt ciężki, koszty związane z funkcjonowaniem poligonów. 

– Dziś zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami poszkodowanych samorządów, którzy zostali zaskoczeni rozporządzeniem dotyczącym podatku poligonowego. 30 gmin w naszym kraju korzysta z tego podatku jako rekompensata za wszystkie uciążliwości związane z funkcjonowaniem poligonów na ich terenie. Są to liczne ograniczenia inwestycyjne, infrastrukturalne czy te związane z samym funkcjonowaniem poligonów – podkreślił Jarosław Rzepa. 

Odebranie samorządom wpływów z podatku łączy się z koniecznością kosztownych przesunięć budżetowych. Ponadto wprowadzenie tego rozporządzenia w tym czasie odbija się negatywnie na planowaniu przyszłorocznego budżetu.

– Spotkaliśmy się dziś z wójtami tzw. gmin poligonowych. Przedstawili nam, ile stracą na zmianie przepisów. To nawet 170 mln zł. Uszczuplenie wpływów samorządu w przeddzień planowania budżetu na 2022 r. to katastrofa i konieczność cięcia wydatków – kontynuował poseł Zbigniew Ziejewski. 

Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju o klasyfikacji poligonów jako nieużytków rolnych jest niezgodne z prawem. Przeczy ono wcześniejszym rozporządzeniom o klasyfikacji nieużytków. 

– Przygotowaliśmy wniosek do premiera Morawieckiego o wycofanie się z tego szkodliwego dla samorządów rozporządzenia, które uszczuplają budżety gmin. Mamy nadzieję, ze premier jak najszybciej zajmie się tym tematem. Mamy również zestaw pytań do rządu, a w razie konieczności zgłosimy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego – poinformował poseł ludowców.

– Od 2015 r. obserwujemy konsekwentne niszczenie przez PiS samorządności, deptanie konstytucyjnej zasady pomocniczości. Rząd odbiera kompetencje i pieniądze samorządu dążąc do centralizacji władzy. Cios w gminy poligonowe to kolejny przykład tego działania – podsumował poseł PSL, Dariusz Klimczak.

.

Scroll to Top