Posłowie Koalicji Polskiej i samorządowcy wygrali walkę z PiS o tzw. podatek poligonowy

Uratowane dochody budżetowe 40 gmin w Polsce  –  90 mln zostanie w budżetach gmin i będzie służyć ich mieszkańcom.

Przeciwko działaniom rządu PiS pozbawiającym nagle 40 samorządów w Polsce dochodów budżetowych w łącznej wysokości około 90 mln, bardzo ostro, jak się teraz okazuje również skutecznie, podjął działania poseł Jarosław Rzepa. Był on jednym z inicjatorów spotkania zorganizowanego przez Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej, gdzie obecni byli parlamentarzyści i samorządowcy, pragnący stanowczo wystąpić przeciwko odebraniu „gminom poligonowym” wpływów budżetowych w postaci tzw. podatku poligonowego. 

Była to forma rekompensaty dla mieszkańców za niedogodności i uciążliwość spowodowane istnieniem poligonów w  ich gminach.  Takiemu stanowi rzeczy sprzeciwili się wspólnie samorządowcy wspawani przez parlamentarzystów. Na konferencji 19 sierpnia w Warszawie i 20 sierpnia w Szczecinie poseł Jarosław Rzepa zadeklarował, iż przygotował wspólnie z kilkoma innymi posłami, wniosek do premiera Morawieckiego o zmianę szkodliwego dla samorządów rozporządzenia w sprawie poligonów.

Dnia 8 października 2021r. Pan poseł otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, na wniosek  złożony przez grupę posłów i samorządowców, informujące, iż została wprowadzona stosowna zmiana legislacyjna, która przywróciła rozwiązania dotyczące zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, czyli NIE ZOSTANĄ ODEBRANE GMINOM DOCHODY BUDŻETOWE Z TZW. „PODATKU POLIGONOWEGO”.

Scroll to Top