Poznajmy się

Szanowni Państwo

Urodziłem się w 1972 roku. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. Studiowałem na Wydziale Rolnictwa, gdzie w 1997 r. uzyskałem tytuł magistra na kierunku ogrodnictwo. Równolegle, w latach 1994-1997, studiowałem biologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 roku, na Akademii Rolniczej w Krakowie ukończyłem międzywydziałowe studia podyplomowe z zakresu hodowli i nasiennictwa roślin. W 2007 roku obroniłem doktorat na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Pracę zawodową podjąłem w 1997 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie-Dąbiu, skąd w 2008 r. przeszedłem do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Od czerwca 2008 r. do maja 2011 r. pełniłem funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, następnie od maja 2011 r. do grudnia 2012 r. Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa. Od 1 stycznia 2013 r. do listopada 2014 r. byłem Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a od grudnia 2014 r. Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

10 października 2019 r. głosami moich wyborców zostałem wybrany Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

Scroll to Top