Rząd działaniami w sprawie OZE kolejny raz podważył zaufanie do państwa

“Po raz kolejny proponuje się projekt poselski. Dlaczego nie rządowy? Bo rządowy trzeba konsultować, trzeba rozmawiać nie tylko z prosumentami, ale również z gospodarką. A tutaj widać, że woli na to po prostu nie ma.” – mówi poseł Jarosław Rzepa

W ostatnich dnia, niestety po raz kolejny, mamy styczność z nowymi, krzywdzącymi zmianami wprowadzanymi przez partię rządzącą. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji poprzez swoje nieracjonalne i krzywdzące warunki. W tej sprawie zabrał głos poseł Jarosław Rzepa, aby pokazać swój stanowczy sprzeciw.

Scroll to Top