80. rocznica powstania armii chłopskiej. Przesłania i wzorce ciągle żywe

W 80. rocznicę utworzenia Batalionów Chłopskich w sposób szczególny składamy hołd i wyrażamy szacunek bohaterskim formacjom BCh i Ludowemu Związkowi Kobiet. 

Bataliony Chłopskie są chlubą i jednym z największych osiągnięć Ruchu Ludowego w całej jego 125 letniej działalności. Zapisały jedną z najpiękniejszych kart historycznych w dziejach Polski. Z podziwem czyta się biografie żołnierzy BCh wypełnione wytężoną pracą społeczną, postawą patriotyczną, pełną poświęcenia walką dla Ojczyzny. Pasja życia i działania ludzi tworzących BCh od zarania opierała się na zawołaniu: „Uczyć samych siebie i drugich, aby być dobrze przygotowanym na dzień dzisiejszy i do służby społecznej, gdy nadejdzie wolność”.

W 80. rocznicę utworzenia Batalionów Chłopskich w sposób szczególny składamy hołd i wyrażamy szacunek bohaterskim formacjom BCh i Ludowemu Związkowi Kobiet. We wdzięcznej pamięci mamy wszystkich żołnierzy tych formacji, którzy już odeszli. Cieszymy się, że wciąż dane nam jest spotykać się z weteranami BCh. Są najlepszymi spadkobiercami tego dziedzictwa, z którego tak bardzo jesteśmy dumni.

W sztafecie pokoleń – dla nas współczesnych – żołnierze BCh są niedościgłym wzorem poświęcenia i bezinteresownej miłości do ojczyzny, solidarności z najsłabszymi i potrzebującymi pomocy oraz przykładem działania dla Niepodległej ponad podziałami politycznymi. Przesłania i wzorce, jakie płyną z działalności Batalionów Chłopskich są ponadczasowe. Powinny dotrzeć, zwłaszcza do współczesnych polityków, niezależnie od barw partyjnych.

  • Bataliony Chłopskie z poświęceniem, bezinteresownie walczyły i pracowały na rzecz wolnej ojczyzny uznając ją za wartość najwyższą,
  • Bataliony Chłopskie w okresie wojny umiały współpracować i współdziałać ponad podziałami ze wszystkimi formacjami wojskowymi na rzecz niepodległego państwa,
  • Bataliony Chłopskie pomagały nie wybranym grupom społecznym, lecz wszystkim zagrożonym przez okupanta – wysiedlonym z ziem włączonych do Rzeszy i z Zamojszczyzny, inteligencji, mieszkańcom Warszawy wypędzonym z miasta po upadku powstania, jeńcom prawie wszystkich narodowości oraz Żydom,
  • Bataliony Chłopskie w sposób szczególny broniły najsłabszych – polską wieś przed represjami i rabowaniem żywności. Pamiętamy, że już w okresie rządów sanacji rolnicy i mieszkańcy wsi byli obywatelami II kategorii, o czym świadczyły wielkie strajki chłopskie.

Bataliony Chłopskie stały się drugą, po Armii Krajowej, siłą militarną w okupowanej Polsce. W walkę z okupantem zaangażowało się niemal 170 tysięcy żołnierzy. 70 oddziałów partyzanckich i ponad 400 oddziałów specjalnych przeprowadziło kilka tysięcy akcji bojowych. Bataliony swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich, pod okupacją sowiecką i niemiecką. Bataliony Chłopskie były wspierane na wsi przez inne organizacje konspiracyjne Ruchu Ludowego – Związek Pracy Ludowej „Orka” i Ludowy Związek Kobiet, liczący ok. 20 tys. osób. Z jego szeregów rekrutowały się działaczki Zielonego Krzyża, niosącego pomoc sanitarną żołnierzom BCh oraz prześladowanym przez okupanta. Wiele z nich zapłaciło najwyższą cenę. W czasie okupacji zginęło ponad 10 tys. działaczy i żołnierzy BCh.

PSL zawsze będzie wspierać i kultywować pamięć o Batalionach Chłopskich!

Scroll to Top