zapytania Poselskie

Jedną z moich najważniejszych aktywności podczas pracy w Sejmie jest składanie tzw. zapytań poselskich. Polega to na wystosowaniu pisemnego pytania (poprzez Marszałka Sejmu RP) do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Członkowie parlamentu mają prawo do składania zapytania w każdej sprawie, prawo żądania odpowiedzi i prawo wyciągania z nich wniosków. Pytanie powinno zawierać także krótkie przedstawienie stanu faktycznego sytuacji, do której się odnosi. Na zapytanie odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni). Istnieje także możliwość przeprowadzenia nad nią debaty parlamentarnej.

Poniżej przestawiam zestawienie moich zapytań poselskich oraz odpowiedzi udzielone mi przez odpowiednie organy państwa.

Scroll to Top