Funkcje które pełnię w Sejmie

Wiceprzewodniczący Komisji Łączności Polaków z zagranicą

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF

Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w oparciu o krajowe nośniki energii oraz OZE

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Morza Bałtyckiego

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polskiego Drobiarstwa

- Aktywność Poselska w sejmie

- Zachodniopomorski Zespół Parlamentalny

Województwo Zachodniopomorskie
Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią grupę zainteresowaną problematyką rozwoju społeczno – gospodarczego Pomorza Zachodniego. Celem powołania Zespołu jest wypracowywanie i wspieranie działań służących podejmowaniu przez Sejm RP, Senat RP (i ich komisje), a także Radę Ministrów, poszczególnych Ministrów, agendy rządowe i inne instytucje publiczne decyzji najbardziej korzystnych dla rozwoju społeczno–gospodarczego Pomorza Zachodniego. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.
 • Monitorowanie prac nad projektami ustaw i rządowych dokumentów strategicznych w kontekście ich znaczenia dla Pomorza Zachodniego.
 • Inicjowanie zadań legislacyjnych korzystnych dla Pomorza Zachodniego.
 • Podejmowanie innych zadań wspierających korzystny dla Pomorza Zachodniego przebieg procesów decyzyjnych władz publicznych.
 1. Marchewka Arkadiusz (KO) – przewodniczący
 2. Dobrzyński Leszek (PiS) – wiceprzewodniczący
 3. Kochan Magdalena (KO) – wiceprzewodnicząca (senator)
 4. Prokop-Paczkowska Małgorzata (Lewica) – wiceprzewodnicząca
 5. Rzepa Jarosław (PSL-Kukiz15) – wiceprzewodniczący
 6. Fliks Magdalena (KO) 
 7. Gawłowski Stanisław (niez.) (senator)
 8. Grodzki Tomasz (KO) (senator)
 9. Gromek Janusz (KO) (senator)
 10. Hardie-Douglas Jerzy (KO) 
 11. Hok Marek (KO)
 12. Łącki Artur (KO)
 13. Napieralski Grzegorz (KO)
 14. Nitras Sławomir (KO)
 15. Szałabawka Artur (PiS)
 16. Wieczorek Dariusz (Lewica)
 17. Kotula Katarzyna (Lewica)
 18. Zientarski Piotr Benedykt (KO)
Scroll to Top