Historia PSL

– 125 lat służby PSL dla Polski​

Nasza historia

Ruch Ludowy ma już 125 lat. Jest jedną z najstarszych formacji politycznych w Europie. W polskiej historii był jednym z trzech wielkich nurtów politycznych, obok narodowego i socjalistycznego, które wywarły największy wpływ na losy narodu i państwa w XX wieku. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i pielęgnujemy tradycje naszych wielki przywódców – Macieja Rataja, Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka.

Lata 2005 – 2015

Czerwiec – Lipiec, 2015

Czerwiec – Lipiec, 2015

Pakiet ustaw prospołecznych

Dzięki działaniom PSL Sejm przyjmuje pakiet ustaw prospołecznych, m.in. każda polska matka zyskuje płatny urlop macieżyński.


16 Listopada 2014

16 Listopada 2014

Wybory samorządowe

PSL zdobyło rekordowe jak dotychczas poparcie społeczne 23,88 proc.


9 października 2011

9 października 2011

Negocjacje w Parlamencie Europejskim

Dzięki twardym negocjacjom rządu z udziałem PSL Polska będzie miała największy budżet na lata 2014-2020 z pośród wszystkich państw członkowskich UE. Prawie 500 miliardów złotych! Znacząco przyczyniły sie do tego działania ludowców w Parlamencie Europejskim.


21 października 2007

21 października 2007

Koalicja w Sejmie

PSL zawarło koalicję rządową z PO. Koalicji udało się uchronić Polskę przed skutkami kryzysu światowego i podjąć szereg rozwiązań społeczno-gospodarczych korzystnych dla Polaków.


Lata 1995 – 2004

3 Czerwca 2004

3 Czerwca 2004

Wybory do Parlamentu Europejskiego

PSL po raz pierwszy uczestniczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uzyskuje w nich wynik 6,34 proc. i cztery mandaty poselskie.


1 maja 2004

1 maja 2004

Polska w Unii Europejskiej

Polska wchodzi w skład Unii Europejskiej.


13 grudnia 2002

13 grudnia 2002

Negocjacje w Parlamencie Europejskim

Dzięki twardym negocjacjom prezesa PSL Jarosława Kalinowskiego z UE w Kopenhadze, polscy rolnicy już w pierwszym roku członkostwa otrzymali dopłaty bezpośrednie w wysokości 55 proc. średniej unijnej. 


2000

2000

Utworzenie młodzieżówki PSL

Utworzenie młodzieżówki PSL. Forum Młodych Ludowców.


Lata 1990 – 1994

5 kwietnia 1994

5 kwietnia 1994

Wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej

Premier Waldemar Pawlak, Prezes PSL złożył wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej.


19 września 1993

19 września 1993

Wybory Parlamentarne

PSL zdobyło w wyborach parlamentarnych 15,4 proc. głosów i weszło w koalicję rządową z SLD. Był to czas przyspieszonego rozwoju i modernizacji Polski.


5 czerwca 1992

5 czerwca 1992

Negocjacje w Parlamencie Europejskim

Sejm RP powołał Waldemara Pawlaka na premiera


27 października 1991

27 października 1991

Pierwsze wolne wybory do Sejmu RP

PSL zdobywa ponad 10 proc. głosów i wprowadza do Sejmu 48 posłów.


29 czerwca 1991

29 czerwca 1991

Kongres PSL

Nadzwyczajny Kongres PSL przyjął podstawowe dokumenty partii politycznej, statut, program i deklarację ideową. Prezesem PSL wybrano Waldemara Pawlaka.


5 maja 1990

5 maja 1990

Kongres Jedności Ruchu Ludowego

Na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego powstało Polskie Stronnictwo Ludowe “z zachowaniem i kontynuacją tożsamości PSL z 1946 r.” Jego prezesem został Roman Bartoszcze


Lata 1976 – 1989

17 sierpnia 1989

17 sierpnia 1989

Koalicja Solidarności, ZSL i SD

Lech Wałęsa, Roman Malinowski i Jerzy Jóźwiak zawarli porozumienie o koalicji Solidarności, ZSL i SD. Jego konsekwencją było powołanie na stanowisko premiera Tadeusza Mazowieckiego. Dzięki PSL przemiany w kraju miały charakter demokratyczny.


16 października 1978


16 października 1978

Polak wybrany na papieża

Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. “W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom.” – Jan Paweł II


Lata 1961 – 1975

27 grudnia 1971

27 grudnia 1971

Powstanie Muzeum Wincentego Witosa

Dzięki staraniom Stanisława Mierzwy i innych bliskich współpracowników Witosa w Wierzchosławicach powołano do zycia muzeum Wincentego Witosa pod nazwą “Dom Wincentego Witosa w Wierzchosławicach”.


Lata 1946 – 1960

styczeń 1960

styczeń 1960

Powstanie Zakładu Historii Ruchu Ludowego

Prezydium NK ZSL powołało Zakład Historii Ruchu Ludowego.


18-20 października 1956

18-20 października 1956

IV Plenum NK ZSL

Obradowało IV Plenum NK ZSL poświęcone zagadnieniom społecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Nowym prezesem został Stefan Ignar. Zapowiedział dalszą obronę interesów polskiej wsi.


19 stycznia 1947

19 stycznia 1947

Polacy zaufali PSL

Polacy zaufali w wyborach PSL. z notatki jednej z osób z otoczenia Bieruta wynika, ze na PSL głosowało ponad 65 proc. wszystkich wyborców. Jednak komuniści sfałszowali wybory i Stronnictwo “oficjalnie” uzyskało 10,3 proc.


30 czerwca 1946

30 czerwca 1946

Referendum przeciwko zniesieniu Senatu

Odbyło się referendum. PSL wezwało naród, by głosować przeciwko zniesieniu Senatu, rozumiejąc, że toczy się batalia o Polskę niepodległą i niezawisłą od ZSRR. Referendum zostało sfałszowane przez komunistów.


19-21 stycznia 1946

19-21 stycznia 1946

Kongres PSL

W Warszawie obradował Kongres PSL (V po zjednoczeniu, I po wojnie). Prezesem zostaje Stanisław Mikołajczyk. Przyjęto program partii oparty na założeniach agraryzmu i tradycji chrześcijańskiej.


Lata 1938 – 1945

31 października 1945

31 października 1945

Śmierć Wincentego Witosa

Umiera Wincenty Witos.


22 sierpnia 1945

22 sierpnia 1945

Nowe władze Stronnictwa Chłopskiego

Ukonstytuowały się władze naczelne nowego stronnictwa chłopskiego – Polskiego Stronnictwa Ludowego 


8 maja 1945

8 maja 1945

Koniec II wojny światowej

Koniec II wojny światowej w Europie


grudzień 1942 – luty 1943


grudzień 1942 – luty 1943

Bataliony Chłopskie

Bataliony Chłopskie jako pierwsza organizacja zbrojna wystąpiła w obronie wysiedlonej ludności Zamojszczyzny.


sierpień 1940

sierpień 1940

Straż Chłopska

Do prowadzenia walki zbrojnej z wrogiem, ludowcy powołali własną organizację zbrojną – Straż Chłopską (Chłostrę), przemianowaną później na Bataliony Chłopskie.


1 września 1939

1 września 1939

Wybuch II wojny światowej

Wybucha II wojna światowa.


Lata 1921 – 1937

17 stycznia 1937


17 stycznia 1937

Wielki Strajk Chłopski

Nadzwyczajny Kongres Stronnictwa Ludowego wezwał władze Stronnictwa do proklamowania strajku chłopskiego. Wielki Strajk Chłopski został ogłoszony 15 sierpnia i trwał 10 dni. W wyniku prób zdławienia strajku przez ówczesne władze zginęło 44 chłopów, 5 tyś. osób aresztowano, a 617 uwięziono na mocy wyroków sądowych.


29 czerwca 1936

29 czerwca 1936

Manifestacja w Nowosielcach

We wsi Nowosielce pod Przeworskiem odbyła się zorganizowana przez Stronnictwo Ludowe manifestacja z udziałem ponad 100 tyś. chłopów. Domagano się ustąpienia rządów sanacyjnych i wprowadzeniu w kraju zmian ustrojowych.


26 października 1931 – 13 stycznia 1932

26 października 1931 – 13 stycznia 1932

Proces więźniów brzeskich

Proces więźniów brzeskich w Warszawie. Sąd skazuje Witosa na półtora roku więzienia.


19 kwietnia 1931


19 kwietnia 1931

Zielony sztandar

Ukazał się pierwszy numer “Zielonego Sztandaru”, organu prasowego Stronnictwa Ludowego. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był Maciej Rataj.


29 czerwca 1928

29 czerwca 1928

Związek Młodzieży Wiejskiej

Powstaje Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej.


10 maja 1926

10 maja 1926

Zamach majowy

Marszałek Józef Piłsudski obala w zamachu majowym legalny rząd, na którego czele stoi Wincenty Witos.


Lata 1905 – 1920

13-25 sierpnia 1920

13-25 sierpnia 1920

Zatrzymanie bolszewików

Armia Polska złożona w większości z polskich chłopów zatrzymuje bolszewików na przedpolach Warszawy.


24 lipca 1920


24 lipca 1920

Wincenty Witos premierem

Wincenty Witos, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego objął stanowisko premiera, stając na czele utworzonego w czasie wojny polsko-bolszewickiej Rządu Obrony Narodowej. Na jego odezwę 100 tyś. chłopów wstępuje do armii polskiej, aby bronić Ojczyzny przed bolszewicką nawałą.


11 listopada 1918

11 listopada 1918

Polska odzyskuje niepodległość

W walkę o niepodległość kraju mocno zaangażował się ruch ludowy. Po 123 latach zaborów Polska odzyskuje niepodległość.


Lata 1895 – 1904

28 lipca 1895

28 lipca 1895

Zatrzymanie bolszewików

Powstaje Stronnictwo Ludowe, które od 27 lutego 1903 r. zaczyna funkcjonować pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe. Głównym hasłem nowej partii jest odbudowa niepodległego państwa polskiego, w którym zostaną rozwiązane podstawowe problemy wsi.


Nasi przywódcy

Maciej Rataj

Polski polityk, marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta.

Wincenty Witos

Polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym, w latach 1908–1914 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego.

Stanisław Mikołajczyk

Polski polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm II RP (III kadencji).

Scroll to Top