Pierwsze posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego

Pierwsze posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespolu Parlamentarnego.

Głównym tematem posiedzenia była sytuacja w spółce ST3. Konkluzją jest oczekiwanie od Premiera Morawieckiego oraz ministrów pilnego spotkania w celu przedstawienia przez rząd strategii wobec firmy, załogi oraz jej przyszłości. 

Scroll to Top